Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ,uyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh Tra huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 07/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/12/2017
Ngày hiệu lực 18/12/2017
Trích yếu nội dung Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ,uyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh Tra huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội chính
Người ký duyệt Hà Như Huệ
Tài liệu đính kèm Tải về