Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 03/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/10/2021
Ngày hiệu lực 12/10/2021
Trích yếu nội dung Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội chính
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm Tải về