Về việc bãi bỏ khoản 3, điều 1 các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện Yên Châu
Số ký hiệu văn bản 01/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/10/2018
Ngày hiệu lực 26/10/2018
Trích yếu nội dung Về việc bãi bỏ khoản 3, điều 1 các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện Yên Châu
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội chính
Người ký duyệt Hà Như Huệ
Tài liệu đính kèm Tải về