Về việc ban hành quy định quản lý và sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 4 huyện Yên Châu
Số ký hiệu văn bản 68/QD-UBND
Ngày ban hành 24/01/2018
Ngày hiệu lực 24/01/2018
Trích yếu nội dung Về việc ban hành quy định quản lý và sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 4 huyện Yên Châu
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Người ký duyệt Nguyễn Văn Chiến
Tài liệu đính kèm Tải về