V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Yên Châu
Số ký hiệu văn bản 01/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/04/2017
Ngày hiệu lực 20/04/2017
Trích yếu nội dung V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Yên Châu
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Người ký duyệt Nguyễn Văn Chiến
Tài liệu đính kèm Tải về