Ban hành Quy chế Tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân huyện Yên Châu
Số ký hiệu văn bản 1134/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/10/2022
Ngày hiệu lực 26/10/2022
Trích yếu nội dung Ban hành Quy chế Tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân huyện Yên Châu
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm Tải về