Ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện với các cơ quan, đơn vị có thủ tục hành chính giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và UBND các xã thị trấn
Số ký hiệu văn bản 289/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/03/2019
Ngày hiệu lực 29/03/2019
Trích yếu nội dung Ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện với các cơ quan, đơn vị có thủ tục hành chính giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và UBND các xã thị trấn
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Hà Như Huệ
Tài liệu đính kèm Tải về