Ban hành quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao
Số ký hiệu văn bản 485/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/05/2019
Ngày hiệu lực 20/05/2019
Trích yếu nội dung Ban hành quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Hà Như Huệ
Tài liệu đính kèm Tải về