Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021
Số ký hiệu văn bản 40/NQ-HĐND
Ngày ban hành 27/09/2019
Ngày hiệu lực 27/09/2019
Trích yếu nội dung Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Quản Thị Dung
Tài liệu đính kèm Tải về