Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 838/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/07/2021
Ngày hiệu lực 20/07/2021
Trích yếu nội dung Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội chính
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm Tải về