Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Tư pháp huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 02/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/08/2021
Ngày hiệu lực 25/08/2021
Trích yếu nội dung Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Tư pháp huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội chính
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm Tải về