Về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Yên Châu
Số ký hiệu văn bản 13/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/01/2022
Ngày hiệu lực 10/01/2022
Trích yếu nội dung Về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Yên Châu
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm Tải về