Ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo cải cách hành chính huyện Yên Châu
Số ký hiệu văn bản 01/QĐ-BCĐ
Ngày ban hành 17/02/2022
Ngày hiệu lực 17/02/2022
Trích yếu nội dung Ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo cải cách hành chính huyện Yên Châu
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội chính
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm Tải về