Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 04/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/10/2022
Ngày hiệu lực 11/10/2022
Trích yếu nội dung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội chính
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm Tải về