QĐ. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu ban hành hết hiệu lực đến hết ngày 31/12/2022
Số ký hiệu văn bản 05/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/01/2023
Ngày hiệu lực 04/01/2022
Trích yếu nội dung QĐ. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu ban hành hết hiệu lực đến hết ngày 31/12/2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm Tải về