Tổng số: 2775
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
339/QĐ-UBND 05/04/2024 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Mầm non Ánh Sao, xã Chiềng Pằn
Lượt xem: 10
Tải về 0
341/QĐ-UBND 05/04/2024 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường PTDTBT THCS Chiềng Tương
Lượt xem: 7
Tải về 0
350/QĐ-UBND 05/04/2024 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung học cơ cở Lóng Phiêng
Lượt xem: 14
Tải về 0
351/QĐ-UBND 05/04/2024 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Liên Chung
Lượt xem: 5
Tải về 0
352/QĐ-UBND 05/04/2024 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Chiềng Khoi
Lượt xem: 11
Tải về 0
353/QĐ-UBND 05/04/2024 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung học cơ cở Phiêng Khoài
Lượt xem: 10
Tải về 0
354/QĐ-UBND 05/04/2024 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Sặp Vạt
Lượt xem: 9
Tải về 0
355/QĐ-UBND 05/04/2024 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung học cơ cở Chiềng Hặc
Lượt xem: 10
Tải về 0
356/QĐ-UBND 05/04/2024 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung học cơ cở Chiềng Đông
Lượt xem: 6
Tải về 0
357/QĐ-UBND 05/04/2024 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Tiểu học Thị Trấn
Lượt xem: 8
Tải về 0
12345678910...