Kết quả kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất HĐND huyện Yên Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
Số ký hiệu văn bản 71/BC-HĐND
Ngày ban hành 01/12/2020
Ngày hiệu lực 01/12/2020
Trích yếu nội dung Kết quả kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất HĐND huyện Yên Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Người ký duyệt Nguyễn Thế Sang
Tài liệu đính kèm 71-BC chuyên đề HĐND.pdf
Cơ quan ban hành
BBT CTTĐT huyện Yên Châu
Sở Nội vụ
Sở Thông tin và Truyền thông
Uỷ ban bầu cử
Các sở, ban, ngành của tỉnh
UBND các xã/thị trấn
Huyện ủy Yên Châu
Liên đoàn Lao động huyện Yên Châu
Sở Giao thông Vận tải
BCĐ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH SƠN LA
Quốc Hội
BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH SƠN LA
TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
PHÒNG LĐTBXH
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
BAN AN TOÀN GIAO THÔNG