Kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12 của HĐND huyện
Số ký hiệu văn bản 898/BC-UBND
Ngày ban hành 01/12/2020
Ngày hiệu lực 01/12/2020
Trích yếu nội dung Kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12 của HĐND huyện
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Hà Như Huệ
Tài liệu đính kèm 898-BC cử tri.pdf
kem-898.pdf
Cơ quan ban hành
BBT CTTĐT huyện Yên Châu
Sở Nội vụ
Sở Thông tin và Truyền thông
Uỷ ban bầu cử
Các sở, ban, ngành của tỉnh
UBND các xã/thị trấn
Huyện ủy Yên Châu
Liên đoàn Lao động huyện Yên Châu
Sở Giao thông Vận tải
BCĐ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH SƠN LA
Quốc Hội
BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH SƠN LA
TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
PHÒNG LĐTBXH
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
BAN AN TOÀN GIAO THÔNG