Về việc giao mã số, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập năm 2021
Số ký hiệu văn bản 69/QĐ-SNV
Ngày ban hành 27/01/2021
Ngày hiệu lực 27/01/2021
Trích yếu nội dung Về việc giao mã số, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn hóa - xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Minh Hòa
Tài liệu đính kèm Tải về