V/v thông báo khoản hộp thư điện tử công vụ @sonla.gov.vn
Số ký hiệu văn bản 246/UBND-VP
Ngày ban hành 03/02/2021
Ngày hiệu lực 03/02/2021
Trích yếu nội dung V/v thông báo khoản hộp thư điện tử công vụ @sonla.gov.vn
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Người ký duyệt Hà Như Huệ
Tài liệu đính kèm Tải về