Tuyển dụng viên chức sự nghiệp của Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu năm 2021
Số ký hiệu văn bản 29/TB-UBND
Ngày ban hành 05/02/2021
Ngày hiệu lực 05/02/2021
Trích yếu nội dung Tuyển dụng viên chức sự nghiệp của Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu năm 2021
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Lĩnh vực Nội chính
Người ký duyệt Hà Như Huệ
Tài liệu đính kèm Tải về