V/v công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021
Số ký hiệu văn bản 302/UBND-TNMT
Ngày ban hành 17/02/2021
Ngày hiệu lực 17/02/2021
Trích yếu nội dung V/v công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm Tải về