V/v thông tin về các điểm dừng, đỗ trả khách liên tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Số ký hiệu văn bản 183/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 18/02/2021
Ngày hiệu lực 18/02/2021
Trích yếu nội dung V/v thông tin về các điểm dừng, đỗ trả khách liên tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn hóa - xã hội
Người ký duyệt Phạm Đại Phong
Tài liệu đính kèm Tải về