Thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2021
Số ký hiệu văn bản 54/KH-UBND
Ngày ban hành 03/02/2021
Ngày hiệu lực 03/02/2021
Trích yếu nội dung Thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Người ký duyệt Hà Như Huệ
Tài liệu đính kèm Tải về