Về việc khen thưởng thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020
Số ký hiệu văn bản 176/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/02/2021
Ngày hiệu lực 26/02/2021
Trích yếu nội dung Về việc khen thưởng thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Hà Như Huệ
Tài liệu đính kèm Tải về