V/v thực hiện công tác khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến
Số ký hiệu văn bản 373/UBND-NV
Ngày ban hành 26/02/2021
Ngày hiệu lực 26/02/2021
Trích yếu nội dung V/v thực hiện công tác khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Hà Như Huệ
Tài liệu đính kèm Tải về