Thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em trên địa bàn huyện Yên Châu giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 55/TTr-UBND
Ngày ban hành 25/02/2021
Ngày hiệu lực 25/02/2021
Trích yếu nội dung Thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em trên địa bàn huyện Yên Châu giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Tờ trình
Lĩnh vực Lĩnh vực Nội chính
Người ký duyệt Hà Như Huệ
Tài liệu đính kèm Tải về