Triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
Số ký hiệu văn bản 88/KH-UBND
Ngày ban hành 10/03/2021
Ngày hiệu lực 10/03/2021
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực Nội chính
Người ký duyệt Vì Văn Ngọc
Tài liệu đính kèm Tải về