Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2021
Số ký hiệu văn bản 90/KH-UBND
Ngày ban hành 10/03/2021
Ngày hiệu lực 10/03/2021
Trích yếu nội dung Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực Nội chính
Người ký duyệt Vì Văn Ngọc
Tài liệu đính kèm Tải về