Tổ chức huấn luyện quân nhân dự bị năm 2021
Số ký hiệu văn bản 102/KH-UBND
Ngày ban hành 16/03/2021
Ngày hiệu lực 16/03/2021
Trích yếu nội dung Tổ chức huấn luyện quân nhân dự bị năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Anh ninh - Quốc phòng
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm Tải về