Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2021
Số ký hiệu văn bản 99/KH-UBND
Ngày ban hành 16/03/2021
Ngày hiệu lực 16/03/2021
Trích yếu nội dung Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm Tải về