Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 xét tuyển viên chức sự nghiệp của Ủy ban nhân dân huyện năm 2021
Số ký hiệu văn bản 272/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/03/2021
Ngày hiệu lực 22/03/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 xét tuyển viên chức sự nghiệp của Ủy ban nhân dân huyện năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực Nội chính
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm Tải về