Về điều chỉnh và bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021
Số ký hiệu văn bản 05/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/03/2021
Ngày hiệu lực 12/03/2021
Trích yếu nội dung Về điều chỉnh và bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Người ký duyệt Nguyễn Thế Sang
Tài liệu đính kèm Tải về