Về chủ trương đầu tư dự án: Bổ sung cơ sở vật chất Ban chỉ huy quân sự huyện Yên Châu (giai đoạn 2)
Số ký hiệu văn bản 07/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/03/2021
Ngày hiệu lực 12/03/2021
Trích yếu nội dung Về chủ trương đầu tư dự án: Bổ sung cơ sở vật chất Ban chỉ huy quân sự huyện Yên Châu (giai đoạn 2)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Người ký duyệt Nguyễn Thế Sang
Tài liệu đính kèm Tải về