Về phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp huyện năm 2021 (lần 2)
Số ký hiệu văn bản 10/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/03/2021
Ngày hiệu lực 12/03/2021
Trích yếu nội dung Về phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp huyện năm 2021 (lần 2)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Người ký duyệt Nguyễn Thế Sang
Tài liệu đính kèm Tải về