Tổ chức triển khai thực hiện phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, tập trung phát triển cây ăn quả gắn với tiêu thụ và xuất khẩu nông sản giai đoạn 2020 - 2025
Số ký hiệu văn bản 101/KH-UBND
Ngày ban hành 16/03/2021
Ngày hiệu lực 16/03/2021
Trích yếu nội dung Tổ chức triển khai thực hiện phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, tập trung phát triển cây ăn quả gắn với tiêu thụ và xuất khẩu nông sản giai đoạn 2020 - 2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm Tải về