Về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021
Số ký hiệu văn bản 308/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/03/2021
Ngày hiệu lực 26/03/2021
Trích yếu nội dung Về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm Tải về