Về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó chủ tịch và Ủy viên UBND huyện Yên Châu khóa XX nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số ký hiệu văn bản 76/TB-UBND
Ngày ban hành 30/03/2021
Ngày hiệu lực 30/03/2021
Trích yếu nội dung Về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó chủ tịch và Ủy viên UBND huyện Yên Châu khóa XX nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Mè Văn Hải
Tài liệu đính kèm Tải về