Dừng việc triển khai kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp của Ủy ban nhân dân huyện năm 2021
Số ký hiệu văn bản 77/TB-UBND
Ngày ban hành 30/03/2021
Ngày hiệu lực 30/03/2021
Trích yếu nội dung Dừng việc triển khai kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp của Ủy ban nhân dân huyện năm 2021
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Lĩnh vực Nội chính
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm Tải về