V/v đôn đốc cài phần mềm chống mã độc
Số ký hiệu văn bản 622/UBND-VP
Ngày ban hành 31/03/2021
Ngày hiệu lực 31/03/2021
Trích yếu nội dung V/v đôn đốc cài phần mềm chống mã độc
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Người ký duyệt Vì Văn Ngọc
Tài liệu đính kèm Tải về