Về việc thành lập Tổ công tác theo dõi, triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 341/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/04/2021
Ngày hiệu lực 02/04/2021
Trích yếu nội dung Về việc thành lập Tổ công tác theo dõi, triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm Tải về