Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Đường giao thông từ Chiềng Khoi - Phiêng Khoài huyện Yên Châu
Số ký hiệu văn bản 126/KH-UBND
Ngày ban hành 05/04/2021
Ngày hiệu lực 05/04/2021
Trích yếu nội dung Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Đường giao thông từ Chiềng Khoi - Phiêng Khoài huyện Yên Châu
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm Tải về