Đề nghị phê duyệt danh sách đối tượng tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ đợt 2 năm 2021
Số ký hiệu văn bản 85/TTr-UBND
Ngày ban hành 06/04/2021
Ngày hiệu lực 06/04/2021
Trích yếu nội dung Đề nghị phê duyệt danh sách đối tượng tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ đợt 2 năm 2021
Hình thức văn bản Tờ trình
Lĩnh vực Lĩnh vực Nội chính
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm Tải về