Tuyển dụng viên chức sự nghiệp của Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu năm 2021
Số ký hiệu văn bản 90/TB-UBND
Ngày ban hành 08/04/2021
Ngày hiệu lực 08/04/2021
Trích yếu nội dung Tuyển dụng viên chức sự nghiệp của Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu năm 2021
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm Tải về