Về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố năm 2021
Số ký hiệu văn bản 600/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/04/2021
Ngày hiệu lực 01/04/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực Nội chính
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm Tải về