Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi công trình: Đường giao thông từ Chiềng Khoi - Phiêng Khoài, huyện Yên Châu
Số ký hiệu văn bản 420/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/04/2021
Ngày hiệu lực 27/04/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi công trình: Đường giao thông từ Chiềng Khoi - Phiêng Khoài, huyện Yên Châu
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đấu thầu Dự án
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm Tải về