Về việc triển khai thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn các xã năm 2021
Số ký hiệu văn bản 782/UBND-KTHT
Ngày ban hành 27/04/2021
Ngày hiệu lực 27/04/2021
Trích yếu nội dung Về việc triển khai thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn các xã năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm Tải về