Về lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Yên Châu khoá XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 56/NQ-UBBC
Ngày ban hành 24/04/2021
Ngày hiệu lực 24/04/2021
Trích yếu nội dung Về lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Yên Châu khoá XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm Tải về