Về việc hủy bỏ kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp của Ủy ban nhân dân huyện năm 2021
Số ký hiệu văn bản 1029/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/08/2021
Ngày hiệu lực 23/08/2021
Trích yếu nội dung Về việc hủy bỏ kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp của Ủy ban nhân dân huyện năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tuyển dụng
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm Tải về