Về việc thành lập Nhóm tư vấn cộng đồng cấp huyện theo Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMPD) dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” huyện Yên Châu
Số ký hiệu văn bản 1025/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/08/2021
Ngày hiệu lực 23/08/2021
Trích yếu nội dung Về việc thành lập Nhóm tư vấn cộng đồng cấp huyện theo Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMPD) dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” huyện Yên Châu
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm Tải về